مشاوره و تدوين پروپوزال وپايان نامه-مدير

مطالب مديريتي - مشاوره در زمینه پایان نامه های کارشناسی و ارشد،پروپوزال نویسی و مقاله نویسی

/**/

سازمانهای هزاره سوم

سازمانهای هزاره سوم شکل جدیدی از سازمانها هستند در واقع سازمانهای قرن21را  می گویند که عبارتند از :

1-سازمانهای مجازی           8- سازمانهای ضرباتی           

2- سازمانهای شبدری         9  - سازمانهای تک ضرباتی      

3-  سازمانهای خوشه ای     10- سازمانهای دو چهره

4- سازمانهای آفتاب پرست           11- سازمانهای شطرنجی

5- سازمانهای فودال         12- سازمانهای کمیسری

6- سازمانهای سه آی       13 - سازمانهای فئودالی

7- سازمانهای دو ناتی     14- سازمان های موش خرمائی

                                     15- سازمان های خود انگیخته

دلائل به وجود آمدن سازمان های هزاره سوم :

1- پویائی و ناپیداری و تغییر در این عصر

2- سرعت

3- افزایش فشارهای رقابتی

4- تنوع در محصولات

5-  افزایش میزان آگاهی و اطلاعات و سطح توقع مشتریان

 

1- معنی و مفهوم مجاز در علوم مختلف :

مجاز در لغت به معنی گذشتن از واقعیت است و در رشته هایی چون مخابرات اطلاع رسانی مدیریت مکانیک الکترونیک طراحی و مدیریت سیستم ها درمان و پزشکی پردازش و انتقال داده ها کاربرد دارد.

تعریف سازمان مجازی :

سازمان مجازی به شکل جدیدی از سازمان ها اطلاق می شود که از مشخصه های آن جمع شده گروهی از افراد است که از نظر جغرافیایی پراکنده اند و به سازمانهای یکسانی نیز وابسته نبوده و برای رسیدن به یک هدف واحد از طریق فناوری اطلاعات با هم در تماس می باشند .

با تعریف کامل تری می توان بیان کرد که سازمان مجازی یک نوع خاصی از سازمان شبکه ای است که با استفاده از آخرین فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مانند اینترنت و اینترانت مراودت و همکاری با اشخاص و سازمانهای دیگر را خارج از مکان زمان و مرزهای سازمانی امکان پذیر می سازد .

ویژگی های سازمانهای مجازی :

1-    مبتنی بر اطلاعات

2-    غیر متمرکز

3-    حول شایستگی های فردی

4-    انعطاف پذیر

5-    خلاق و پویا

سابق تاریخی سازمان مجازی :

آغازگر این تفکر پیتردراکر در سال 1950 بود و از دهه 1990 در دنیای تجارت شروع به کار کرد.

 

مشخصات سازمانهای مجازی :

1-    نداشتن مرز مشخص

2-    استفاده از منابع مشترک

3-    غیر متمرکز بودن از نظر مکانی

4-    متغیر بودن شرکاء

5-    همسانی و برابری شرکاء

6-    ارتباط الکترونیکی

 پنج خاصيت اساسي را براي سازمان مجازي در مقابل سازمان واقعي:

1- سرعت بالاتر                2-.انعطاف فوق‌العاده تر          3-كاهش هزينه‌ها                 

 4- گسترش  ارتباطات       5- پويايي و تحرك

ویژگی های سازمانهای مجازی نسبت به سازمانهای معمولی از دیدگاه استانورث :

1-    استخدام غیر دائم

2-    به کارگیری افراد متخصص

3-    انجام امور به صورت جزئی

4-    توزیع زمانی و مکانی

5-    انجام عملیات در شرایط غیر ممکن

6-    بی اتکایی به پروژه های آتی

انواع سازمان مجازي .

سازمان هاي مجازي با ثبات (Stable Virtual organization = SVO)

سازمان هاي مجازي پويا (Dynamic Virtual organization = DVO)

 

انواع سازمان های مجازی پویا :

1-    سازمان مدد دار یا پارندی ( Modular )

2-    سازمان شبکه ای (Network )

3-    سازمان بدون مرز

نارسایی و چالش های توسعه سازمان های مجازی :

1-    موانع فرهنگی              2-سخت افرازی نرم افزاری

3-مدیران                         4- انعطاف ناپذیری

با توجه به این نارسایی ها ، سازمانی موفق خواهد بود که ساختار سازمانیخود را مناسب با نوع فعالیت ها و استراتژی ها یش انتخاب کند ، شاید یکی از عمده ترین مشکلاتی که سازمانهای مجازی با آن روبرو شده اند استفاده نابجا از این نوع ساختار بوده است .

دانشگاه مجازی :

دانشگاهی که در آن دانشجویان در حالی مشغول به تحصیل هستند که از تکنولوژی اینترنت برای یادگیری درس انتخاب واحد دریافت نمره امتحانی و... استفاده می کنند  و با استفاده خود نیز جدا از زمان و مکان مرتبط هستند .

 

مزایای دانشگاه مجازی :

1-    عدم وابستگی کلاس درس به زمان خاص و کیفیت بالای ارائه درسها

2-    عدم نیاز به حضور فیزیکی استاد و دانشجو در کلاس و پشتیبانی از تعداد زیاد دانشجویان در یک درس

3-    اعتبار علمی دانشگاه مجازی و بالا بردن سطح علمی جامعه

4-    دسترسی  on lion به کتابخانه دیجیتال

مدرسه مجازی :

مدرسه مجازی یک واحد آموزشی است که با استفاده از کامپیوتر تلفن و ارتباط اینترنتی تلاش می کند آموزشی به دانش آموزان ارائه دهد که به مقدار خیلی زیادی شبیه آموزش رودررو و حضوری باشد . به زمان و مکان محدود نمی شود و مطالب به صورت کتاب نیست به صورت دیجیتالی و دیسک سخت در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و والدین نیز می توانند از میزان پیشرفت تحصیلی فرزندانشان مطلع شوند.

2- سازمان شبدری :

یکی از انواع شکل های سازمانی جدید است که به سازمان سه وجهی هم مشهور است که معرف این نوع سازمان چارلز هنری در سال 1989 است . شبدر نوعی گیاه کوچک است که به هر یک از سا قه هایش سه برگ چسبیده است و گویای این است که سازمانها هم مانند گیاه شبدر از سه گروه افراد تشکیل یاقته است .

گروه اول : متخصصان سازمان که هسته اصلی محسوب می شوند .

گروه دوم : پیمانکاران

گروه سوم : کارگران پاره وقت و موقتی

 

3- خوشه ای :

که به صورت جزئی ترین مدارس خوشه ای عنوان شده تعدادی از مدارس که در نزدیکی هم به صورت خوشه قرار دارند به طوری که مدارس قوی و ضعیف با هم ترکیب می شوند تا مدارس ضعیف بتوانند از مزایای مدارس قوی بهره مند شوند . این مدارس اهداف اقتصادی تربیتی اداری و مدرسه جامعه را دنبال می کنند .

4- سازمانهای فدرال :

در این سازمانها ایالتها ابتکار و مسئولیت ها را بر عهده دارند و مرکز فقط نقش مشاهده و هماهنگی را بر عهده دارد .

5- سازمان آفتاب پرست :

سازمانهای قرن 21 به این جانور تشبیه شده اند که در هر شرایط و موقعیتی خود را سازگار کنند و موجودیت خود را حفظ کنند .

6- سازمان سه آی :

که از سه عامل هوش اطلاعات و ایده استفاده می کند تا بتواند اثر بخشی و کارائی بیشتری داشته باشد .

هوش = Intelligence

اطلاعات =Information

ایده = Idea

 

 

 

7- سازمان دوناتی :

سازمانها را به دونات نوعی شیرینی آمریکائی که در مرکز آن مربا قرار دارد تشبیه کرده است . سازمانها مانند فضای اطراف هسته مرکزی سازمان است که وظایف اختیاری را انجام می دهد که انجام این وظائف بر عهده کارکنان حاشیه ای و پاره وقت است .

8- سازمان ضربانی :

که بر اساس افزایش و کاهش کارکنان مشخص می شود . این افزایش و کاهش با ریتمی منظم انجام می شود .

9- سازمان تک ضربانی :

با یک حرکت شروع و با یک حرکت پایان می پذیرد .

10- سازمان دو چهره :

سازمانی که دارای دو چهره است و با توجه به موقعیت انجام وظیفه می کند .

11- سازمان شطرنجی :

در این سازمان هر گروهی که مقام اول را داشته باشد اعضاء گروه مخالف را در منصب دوم قرار می دهد .

12- سازمان فئودالی :

که در آن مقام بالا و مقام پائین نسبت به یکدیگر نیاز دو طرفه دارند .

13- سازمان موش خرمایی :

در این سازمانها آزادی عمل زیادی به کارکنان داده می شود تا نوآوری کنند .

14- تیم خود انگیخته :

که افراد در سازمانها خودسرانه با مراکز اطلاعاتی جهان برای ارائه دستاوردهای خود ارتباط برقرار می کنند .

15- سازمان کمیسری :

سازمانهای نظامی که یک مقام سیاسی در راس هر واحد است .

منابع :

کتاب نگرش نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز تالیف غلامحسین تفرشی ، رضا یوسفی، سعید آبادی و اسدالله خدیوی .

کتاب نوآوری در مدیریت مدرسه محور یونسکو / یونیسیف ترجمه فاطمه فقیهی پژوهشکده تعلیم تربیت

کتاب سازمان فردا مجموعه مقالات اثری از بنیاد پیتر دراکر گردآورندگان فرانسیس هسلبین مارشال گلدالمیت ریچارد بکهارد مترجم مهندس فضل الله امینی نشر فرا جلد دوم چاپ دوم

منبع : چارلز هنری ، عصر سنت گریزی ، ترجمه عباس مخبر ، ص ص 108-94

-        تابنده ،احمد ، ویژگی های شرکت مجازی ، تدبیر شماره 104 سال 79

-        رابنیزا استیفن ، تئوری سازمان ، ترجمه سید مهدی الدانی و حسن رانایی فرد ، نشر موج سال 76


 

[ دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰ ] [ 18:52 ] [ مهدی عاشوری ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه